חישוב תשואה: כיצד לחשב תשואה מקניית דירה חדשה

אחד הגורמים המשמעותיים בהחלטה על קניית דירה חדשה היא התשואה האפשרית על הדירה הזאת. חישוב התשואה מתבצע במונחים שנתיים, והתוצאה שלו היא באחוזים. ישנם שני סוגים של תשואה, שכל אחד מהם מחושב בנפרד. הסוג הראשון הוא תשואה הונית – קרי הרווח האפשרי ממכירת נכס. בשורות להלן לא נתעכב על הסוג הזה, ורק נציין שתשואה הונית נמדדת באחוזים מערך הנכס. הסוג השני של תשואה הוא ההכנסות משכר דירה. גם התשואה הזאת נמדדת באחוזים מערך הנכס, אבל כאן מדובר בתשואה אמיתית ולא תיאורטית.

מהם הגורמים שיש לקחת בחשבון בעת חישוב תשואה? איך מחושבת התשואה על דירה? מה הקשר בין מיקום הדירה לתשואה? להלן התשובות.

מהם הגורמים שיש לקחת בחשבון בחישוב התשואה

שלושה גורמים נלקחים בחשבון בעת חישוב תשואה:

  • מחיר הנכס: המחיר ששולם על הנכס הוא הגורם המשמעותי ביותר.

  • הוצאות נלוות: הוצאות נלוות לרכישה – מס רכישה, דמי תיווך, שיפוצים שבוצעו בדירה והוצאות אחרות שנוצרו עוד לפני השכרת הנכס.

  • הוצאות שנתיות על הנכס: מיסי ועד בית והוצאות תפעוליות.

אל מול הגורמים הללו, עומדת ההכנסה בגין השכרת הנכס, שזה אומר שכר הדירה.

איך מחושבת התשואה בפועל ולמה החישוב נחוץ

לצורך הדוגמה, נניח כי נכס נרכש במיליון ₪, הכוללים את מס הרכישה, דמי התיווך והוצאות נוספות. לפיכך, הסכום הזה הוא הסכום הבסיסי שמתוכו יחושבו אחוזי ההכנסה מהדירה, שזה אומר התשואה שלה.

בשלב הבא, מחשבים את ההכנסות השנתיות נטו מהנכס. אם נניח שההכנסה משכר דירה היא 5,000 ₪ לחודש, והנכס היה מושכר כל השנה, הרי שההכנסות משכר דירה תהיינה 60,000 ₪.

מנגד, מחשבים את ההוצאות בגין ההשכרה – דמי תיווך, שיפוצים ותיקונים, שביחד עלו 15,000 ₪. מכאן שההכנסות נטו מהשכרת הנכס היו 45,000 ₪.

הנוסחה לחישוב האחוזים היא פשוטה – הכנסות כפול 100 חלקי מחיר הנכס. במספרים – 45,000 כפול 100 חלקי 1,000,000. התוצאה שתתקבל היא 4.5 – כלומר שהתשואה השנתית היא 4.5% מהמחיר ששולם עבור הנכס.

החישוב של התשואה על הדירה חשוב על מנת להעריך בתוך כמה זמן יוחזר מחיר ההשקעה בפועל. ככל שהאחוזים גבוהים יותר, כך הנכס יהיה אטרקטיבי יותר.

מה הקשר בין מיקום הנכס לבין התשואה

בישראל הנכסים היקרים ביותר, באופן יחסי, ממוקמים במרכז הארץ. ככל שהנכס מרוחק יותר מהמרכז, כך הסכום שישולם תמורתו יהיה נמוך יותר מנגד, שכר הדירה יהיה נמוך יותר, אבל לא באותו היחס של ירידת המחיר. לדוגמה – נכס במרכז שעלה מיליון ₪ והושכר בחמשת אלפים ₪ לחודש, יעלה בדרום 700,000, אבל שכר הדירה יפחת בלא יותר מאשר 20%. לפיכך התשואה על הנכס במקרה הזה תהיה גבוהה יותר. חישוב התשואה על נכס הוא אחד הגורמים המשמעותיים בהחלטה אם לרכוש אותו, בעיקר אם הרכישה שלו היא לצורך השקעה ולא מגורים.

לפרטים נוספים השאירו פרטים

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

פרויקטים חמים נוספים

השאירו פרטים ומומחה נדלן יחזור אליכם עם הצעות משתלמות!