INVEST - מדריך השקעות

למכור את הדירה או לחכות? על מחירי הדיור הצפויים לשנה הקרובה

רבים מבין הישראלים המחזיקים ביותר מדירה אחת או מבקשים למכור את דירת המגורים למטרת רכישת דירה טובה יותר, מוצאים עצמם בתוך מבוך של לבטים ופריטי מידע לא מבוססים. שוק הנדל"ן בישראל נמצא מזה מספר שנים במצב של חוסר וודאות. בעלי הנכסים מתלבטים האם כדאי להזדרז ולמכור דירה עד סוף השנה הנוכחית, טרם פרסום החלטות הממשלה והתייצבות השוק, או שמא כדאי יהיה להמר ולהמתין עד לעליית המחירים. חשוב להדגיש כי צפויים שינויים במיסוי בעבור אחזקה של שתי דירות או יותר, טרם ידוע מה יהיה היקף השינוי.

מכירת דירה שנייה או שלישית

משקיעים המחזיקים ביותר מדירה אחת מזדרזים למכור נכסים עד סוף השנה בכדי להימנע מתשלומי מס הצפויים לעלות. שימו לב, בעל דירה אשר לא ביצע עסקת מכירה כל עוד ישנו פטור ממס יוכל לבצע עדיין מכירת דירה על פי הסעיף המעניק פטור למכירת דירה אחת כל ארבע שנים. יש להזדרז לסגור עסקאות מכירת דירות עד לסוף השנה בכדי ליהנות מהפטור הזה, תקנות החוק צפויות להשתנות. בעתיד פטור מלא מתשלום של מס מכירה יוענק רק לבעלי דירה אחת בלבד.

משקיע המחזיק בשתי דירות יוכל למהר למכור דירה אחת עוד השנה תוך פטור המתבסס על היעדר עסקת מכירה ב-4 השנים האחרונות. את הדירה השנייה יוכל גם כן למכור תוך פטור ממס בשנה הבאה מתוך עצם היותה הדירה היחידה אשר בבעלותו.

מכירת דירות או המשך השכרה?

אחזקת דירות ושאר נכסי נדל"ן היא השקעה המניבה רווחים, רוב המשקיעים המחזיקים בדירות נהנים מהכנסה חודשית פסיבית. דירות הממוקמות באזורים מבוקשים מביאות תזרים יציב של דמי שכירות, עם תעריפי שכר הדירה היום, ההיצע הנמוך והביקוש הגבוה, ייתכן כי משתלם הרבה יותר להמשיך להחזיק בנכס. משקיעים רבים בוחרים גם היום עם השינויים הצפויים במיסוי עסקאות הנדל"ן להמשיך להחזיק בנכסים.

אל מול התומכים הנלהבים של השקעות הנדל"ן ישנם אחרים המציגים שוק הנמצא במגמת ירידה, שוק אשר מביא עמו רווחים נמוכים יותר בהשוואה לשנים עבר. המומחים מסבירים כי גם כאשר ערך הדירה אינו מרקיע שחקים תוך זמן קצר, מדובר בהשקעה אשר מצליחה לשמור על ערכה תוך תשואות של 5%-6%. לא ניתן יהיה למצוא היום אפיק השקעה אשר יניב תשואות דומות למשך תקופה ארוכה.

השיקול המרכזי – היכן טמון הרווח הגדול ביותר?

בין השנים 2007 ו-2009 הייתה עלייה משמעותית במחירי הדירות, בעלי הנכסים גרפו רווחים משמעותיים. תשואות מסוג זה אינן צפויות בשנים הקרובות או בכלל. את ההחלטה בדבר מכירת דירה עד לסוף השנה או המשך החזקת הדירה, כדאי לבסס על התוכניות העתידיות. אם יש בכוונת המשקיע למכור את הנכס בשנים הקרובות ויש ברשותו דירות נוספות, כדאי למהר למכור את הדירה בכדי ליהנות מתנאי המיסוי הנוכחיים. יחד עם זאת, נדגיש כי אין כל הכרח בבהלה המביאה לסגירת עסקאות מהירות במחירי הפסד.