INVEST - מדריך השקעות עם לב חם

השקעה בקרנות נאמנות

קרנות נאמנות הינן אמצעי השקעה. את הקרן ינהל, ויחליט על העסקאות שתבצע, מנהל הקרן. בעת השקעה בקרן נאמנות תחתום על מסמך שיפרט את העקרונות לפיהן אמורה להשקיע הקרן את הכסף שתשקיע בה. כאן יפורטו ההשקעות באג"ח, חשיפה למניות (באיזה שוק ובאיזה בורסה), השקעות נדל"ן וכו'. בכדי לוודא שמנהל הקרן עומד בהתחייבויות שלו כלפייך, יוצא כל שנה תשקיף למושקעים בקרן, ובו מפורטים המהלכים שבוצעו במהלך השנה החולפת. לכל קרן נאמנות יש דמי ניהול שישלם מי שמשקיע בקרן והם נעים באיזור ה5% לכל שנה. ישנן קרנות שמתחמחות בנושאים מסויימים ואנשים מוצאים בהם כלי להשקיע בתעשייה שהם מאמינים בה, אולם אין להם מספיק ידע בכדי לברור את ההשקעות. בין קרנות הנאמנות הגדולות בארץ ניתן לציין את זו של פריזמה, מבטחים מנורה, מגדל, כלל ואנאליסט

שיתופי פעולה :