INVEST - מדריך השקעות עם לב חם

בדק בית – שווה לבדוק את זה

מה זה בדק בית?

בדק בית הינו השלב הסופי של בניית הבית, בדרך כלל נוהגים לערוך בדק בית בשלב סיום הבניה וגם לאחר סיום התהליך. תפקידו של תהליך בדק בית הוא סריקה יסודית של כל תוצרי הבניה, כדי לבדוק כי הם עומדים בתקנים ובסטנדרטים שהוכתבו בשלב תכנית הבניה. תהליך בדק בית חל על כל המבנה, החל מהיסודות, דרך השלד, וסקירה מקיפה של כל החדרים מבפנים ומבחוץ. בדק בית מתייחס גם לתשתיות השונות של המבנה: גז, מים, חשמל וכו'.

קיימים כמה סוגים של בדק בית: סדק בית הנדסי (נערכת על ידי הנדסאי ומטרתה בדיקת ליקויי בניייה) , בדק בית אזורי (בדיקת איכות החיים בסביבת המחייה – כגון אוכלוסיית השכנים), בדק בית סביבתי ( מבחינת איכות הסביבה – גילוי אנטנות), בדק בית תכנוני (בדיקת תוכניות עירוניות באזור הנכס) ושמאות מקרקעין (בדיקת שמאי להערכה כוללת של הכנס).

מדוע עושים בדק בית?

כשמדובר על עבודה מורכבת כמו תהליך בניית בית אין מקום לפשרות. בית הוא מקום שאמור להחזיק שנים ללא תקלות. אחרי הכל שילמתם לקבלן סכום לא מועט כדי לבנות את הבית שלכם, ועכשיו לפני שאתם נכנסים אל הבית, אתם בוודאי תרצו לדעת שהעבודה בוצעה בצורה הטובה ביותר. למרבה הצער, עבודות בניה יכולות להיראות למראית עין מושלמות. אך עבודות בניה לא טובות יכולות "להניב" תקלות תוך זמן מאוד קצר כמו שנה או אפילו כמה חודשים. בדק בית מקצועי יוכל לחזות מראש תקלות שונות. כך למשל, גילוי בעיות בתשתיות המבנה, ויוכל למנוע תקלות בעתיד והוצאות כספיות מיותרות.

מה קורה במקרה שנמצאו ליקויים בתהליך בדק בית?

תוצאות בדיקת בדק בית מהוות מסמך עדות משפטית לכל דבר. בדרך כלל קבלנים מתחייבים לתקינות המבנה והתשתיות שבאחריות הקבלן למשך שנה עד חמש שנים. בדק בית יוכל להצביע על ליקויים שנגרמו בשל תקלות בתהליך הבניה, ולהאריך את תקופת האחריות של הקבלן בהתאם לגודל הליקויים. לעיתים, מסמך בדק בית יוכל לחייב את הקבלן לתיקונים מיידיים של הליקויים, לעיתים תיקונים אלו מלווים בפיצוי כספי. כשמדובר על בדק בית, תמיד כדאי להיעזר בשירותיה של חברה מקצועית. כמו כן, יש לשמור את התוצאות של בדק הבית בהישג יד.

שיתופי פעולה :