INVEST - מדריך השקעות עם לב חם

תכנון מס

תכנון מס נשמע כמו מושג הלקוח מאולמות בתי המשפט אולם חשוב כפר בפתח הדברים חשוב לציין שמדובר בהליך לגיטימי לחולטין שאינו כרוך בעבירה על החוק, למעשה תכנון מס אשר נעשה מתוך הבנה מעמיקה של החוק ושל רוח החוק הוא זכות השמורה לכל אזרח בישראל ורבים הם האנשים שמנצלים את הזכות גם מבלי לקרוא לילד בשמו (באמצעות הפקדת כספים לקרנות פטורות ממס וכו...).

כיצד פועלת השיטה

חוקי המס בישראל קובעים רמות שונות של מיסוי על רווחים מסוגים שונים – ישנו מס של עשרים עד עשרים וחמש אחוזים על משיכת דיווידנט, מס של עשר אחוזים על השכרת נכסים, מס של בין שלושים לחמישים אחוזים על רווחי חברות כאשר בכל סוג של מס ישנן מדרגות רבות, סעיפים ותתי סעיפים.לעיתים כל מה שצריך לעשות רואה חשבון מומחה לתכנון מס הוא להעביר הכנסות מסיווג אחד למשנהו ובכך לזכות את לקוחותיו בהנחות מפליגות בחסות החוק.

תכנון מס בעסקאות גדולות

במקרים רבים בהן חברות עורכות עסקאות גדולות יחסית, במיוחד כאשר להיבטי המיסוי יש תפקיד חשוב בכדאיות העסקה עבור החברות, ניתן לערוך את חוזה העסקה באופן שלא ישנה את המהות ואת היחסים בין הצדדים, אך החברות יצאו נשכרות בשל חיסכון בתשלומי המס. בעת מכירה של קניון פעיל, לצורך הדוגמא, ניתן לייחס חלק מהתשלום שיועבר כתשלום עבור נכסים מוחשים (שימוסה כרווח הון באמצעות המנגנון של מס שבח) וחלק אחר כרווח על מכירת שירותי יעוץ (מה שיחשב כמס על משלח יד). הכל על פי הכדאיות החשבונאית לאור תקנות המס בעת ביצוע העסקה.

תכנון מס בינלאומי

תכנון מס בינלאומי הוא עוד מכשיר לגיטימי לחלוטין באמצעותו יכולות חברות גדולות לשלם הרבה פחות מס.

ניצול של מקלטי מס בינלאומים, אמנות מס ושיעורי מס שונים הוא מכשיר מתוחכם ביותר ומורכב למדיי.

לכן, חשוב מאוד בצע את התכנון בעזרת רואי חשבון המתמחים בכך וזאת על מנת שלא לעבור על שום סעיף או תת סעיף בחוקי המס – מה שעלול להוביל להרשעה בפלילים ולהטלת קנס כבד על החברה.

שיתופי פעולה :