INVEST - מדריך השקעות עם לב חם

קרנות נאמנות - מוצר השקעה פופולארי

רבים בישראל משקיעים באמצעות קרנות נאמנות בעקבות המלצת יועץ השקעות פרטי, היועץ בבנק, במסגרת תיק מנוהל בבית השקעות וכיוצ"ב. על מנת לקבוע האם ההשקעה דרך קרן נאמנות מתאימה לכם, כדאי להכיר וללמוד על המאפיינים העיקריים בהשקעה זו.

קרן נאמנות רוכשת ניירות ערך בכספי המשקיעים. המשקיע בעצם רוכש יחידות הנקראות יחידות השתתפות בקרן נאמנות.
כל קרן קובעת לעצמה מדיניות השקעה ייחודית ומנהלה מחוייב לפעול על פיה. המדיניות מפרטת בין השאר מהם סוגי ניירות הערך שעליו לרכוש ומהם אחוזי ההחזקה בכל נייר.

שווי יחידת ההשתתפות שלכם בקרן נקבע לפי מחיר ניירות הערך שהקרן מחזיקה לחלק למספר יחידות השתתפות בניכוי עמלות ודמי ניהול. המאפיינים העיקרים:
סכום ההשקעה - ניתן להשקיע מסכומים נמוכים יחסית (מאות שקלים).
רמת הסיכון – קרן נאמנות אינה מבטיחה שמירה על הסכום הראשוני שהושקע ו/או תשואה (למעט מקרים חריגים מאוד וזניחים). הקרנות נחשבות לאפיק תנודתי. התנודתיות יכולה להניב רווחים אך גם הפסדים.

כמובן שקיים הבדל בתנודתיות וברמות הסיכון בהתאם למדיניות ההשקעה של הקרן.  קרנות המתמחות במניות יהיו תנודתיות מאלו שמשקיעות בעיקר באגרות חוב ממשלתיות קצרות טווח. יש לשים לב שבעת פדיונות חריגים של יחידות הקרן, מחיר היחידה יכול לרדת בתלילות.
מדיניות ההשקעה – בכל קרן נאמנות מגדירים מראש מהי מדיניות ההשקעה ומנהליה מחוייבים לפעול על פי ההנחיות שהוגדרו מראש. שימו לב כי קיימות קרנות בהן למנהל הקרן מותר להשקיע כמיטב הבנתו ולמעשה בכל צורה שתראה לו.

תקופה ונזילות - ניתן להשקיע מכמה ימים ועד שנים. ניתן לרכוש ולמכור את היחידות במהלך כל יום מסחר.
דמי ניהול ועמלות – ההשקעה חייבת בתשלום של דמי ניהול ועמלות נאמן והוספה. עמלת נאמן הוא תשלום לגורם חיצוני שמבקר את ניהול הקרן. עמלת הוספה זו העמלה שגורמת למחיר הקניה להיות גבוה ממחיר המכירה והיא נגבית באופן חד פעמי רק בעת רכישה של יחידת קרן,
בנוסף לעמלות שגובה הקרן, גם הבנק שדרכו אנו רוכשים/מוכרים, יגבה את עמלותיו.

מיסוי – הקרנות נבדלות ביניהן גם על פי סיווג המס שלהן:

קרן נאמנות חייבת – המשקיעים בה פטורים מתשלום מס רווחי הון כיוון שהקרן משלמת את המס על רווחיה.
קרן נאמנות פטורה – המשקיעים בה מחוייבים בתשלום מס על ה הרווחים הריאלים בעת מכירת היחידות כיוון שאינה משלמת מס על רווחיה.
ההשקעה באמצעות קרנות נאמנות יכולה להתאים למשקיעים רבים. ההשקעה בקרנות בעלת גמישות רבה הן בסכום ההשקעה והן בתקופת ההשקעה ומאפשרות ניהול כספים באופן מקצועי.

הקרנות מאפשרות השקעה במגוון רחב של אפשרויות כולל מניות, אגרות חוב, מטבעות זרים וכיוצ"ב גם בסכומי השקעה נמוכים. הקרנות נהנות מסחירות גבוהה אך הן אפיק תנודתי שאינו מבטיח שמירה על ההשקעה הראשונית ו/או תשואה.
אין לראות בנאמר כאן ייעוץ השקעות ו/או המלצה לרכוש או למכור ניירות ערך כלשהן, מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות מוסמך.


המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק - יועצת פנסיונית אובייקטיבית | יועצת השקעות פרטית | www.RDVC.co.il

שיתופי פעולה :