INVEST - מדריך השקעות

מאגרי מידע בתחום הנדל"ן

כל מי שמחפש מידע בתחום הנדל"ן בישראל, יכול להיעזר בלא מעט מאגרי מידע המופיעים ברשת האינטרנט, ובהם גם מאגרי מידע ממשלתיים. הגישה כיום, הן בישראל והן במדינות מתקדמות רבות בעולם, היא שיש לאפשר לציבור נגישות מרבית וחופשית למידע בתחום הנדל"ן. אין ספק כי המגמה במאה ה- 21 היא מגמה של ממשל נגיש אשר פותח לציבור חלון למאגרי המידע ולכל מה שקיים בהם. בכתבה זו נפרט על אודות נושא חשוב זה - מאגרי מידע בתחום הנדל"ן.

אילו מאגרי מידע קיימים?

יש לא מעט מאגרי מידע בתחום הנדל"ן, חלקם ממשלתיים וחלקם של חברות העוסקות בתחום. תחום הנדל"ן הוא תחום מורכב ומגוון הכולל לא מעט תתי תחומים - מיסים, איתור גושים וחלקות, תכניות בנייה, חוקים, תקנות ועוד, ולכן חשוב שלציבור הרחב יהיה כמה שיותר סיוע, במיוחד בתחום בו רוב האנשים פחות מבינים. בין מאגרי המידע הממשלתיים המרכזיים ניתן למנות את הבאים - מאגר המידע של המרכז למיפוי ישראל (מפ"י) בו ניתן לקבל כמעט כל מידע אפשרי על האזור בו מחפשים דירה או נכס, מאגר המידע קווים כחולים שהוא יוזמה של משרד הפנים. במאגר זה ניתן לצפות בכל תכנית שהוגשה לאישור אחת הוועדות המחוזיות בכל רחבי הארץ. ישנם גם את מאגרי המידע המקיפים של משרד השיכון (מאגרי מידע המכילים מידע רב על הזכויות וההטבות המגיעות לרוכשי דירות ברמות סוציו אקונומיות שונות), האתר של רשות מקרקעי ישראל בו ניתן לקבל מידע על הפרויקטים הצפויים בכל רחבי הארץ, אתר המפות הממשלתי, מפת שיווק הנדל"ן של רשות מקרקעי ישראל ועוד. בנוסף לכל אלה, יש גם מאגרי מידע פרטיים של חברות העוסקות בתחום בהם ניתן לקבל מידע על דירות ונכסים הקיימים בשוק בכל רגע נתון כולל מידע מפורט על אודות הנכסים הללו. אם אתם מחפשים מידע נדלן מפורט, ישנם מאגרים רבים שתוכלו להסתייע בהם.

מה ניתן לאתר במאגרי המידע בתחום הנדל"ן?

במאגרי המידע שצוינו להלן (וכן במאגרים נוספים), ניתן לקבל מידע רב במגוון תחומים. סוג המידע הבסיסי ביותר שניתן לקבל הוא איתור של גושים וחלקות בכל רחבי הארץ לפי כתובות (ולהפך), מחירים אמתיים של עסקאות אחרונות שבוצעו, הטבות המגיעות לנו ממשרד השיכון, מידע על גושים וחלקות, תכניות שחלות על אזורים מסוימים ואפילו בניינים ספציפיים (למשל תמ"א 38), מתקנים ואנטנות סלולריות הנמצאים בקרבת הגושאו החלקה, מידע בתחום המיסוי ועוד. בזכות המידע הזה (ומידע נוסף) ניתן להסיק למשל מהו המחיר האמיתי של הדירה שאנחנו רוצים לקנות או למכור, אילו עסקאות נוספות נעשו באזור (וכך לבצע סוג של סקר שוק) ועוד. חשוב להדגיש כי בעבר לא תמיד ניתן היה לקבל את כל המידע הזה, וכי כיום, בעשור השני של המאה ה- 21, המגמה היא לאפשר נגישות לכל אזרחי המדינה למאגרי המידע הללו. ככל שהשקיפות תהיה גבוהה יותר, כך האזרחים יוכלו לעשות שימוש הולם במידע האמיתי ולדעת רבים שקיפות ונגישות זו היא לטובת האזרחים ולטובת המדינה. לסיכום, מאגרי המידע הממשלתיים והפרטיים מאפשרים חופש מידע מרבי לאזרחים, ובזכות חופש מידע זה, השקיפות, והנגישות למידע (כל מה שבעצם שצריך זה מחשב וחיבור לאינטרנט), מצבם הכלכלי של האזרחים יכול להשתפר. אדם הקונה דירה יוכל להתמקח בצורה טובה יותר, לברר אודות תכניות המתוכננות באזור בו הוא מתכוון לקנות דירה ועוד, וגם עבור המוכרים מדובר בעיקר ביתרונות. המגמה של המדינה לאפשר לאזרחים להגיע לכמה שיותר מידע באה לידי ביטוי במספר הרב של מאגרי מידע ממשלתיים הפתוחים כיום לציבור הרחב.

  • השקעה סולידית

    • תיק השקעות סולידי , כלומר ללא סיכון גבוה , מתיק השקעות זה הרוחים או הפסדים הם מינימאלים - מתאים במיוחד למשפחות ואנשים מבוגרים שרוצים הכנסה צדדית . ניתן לבחור גם תיק השקעות ללא מניות .
  • השקעה במניות

    • תיק השקעות ממניות בלבד מהארץ ומחו"ל בפיזור גלובלי לפי רמות סיכון שיגדיר הלקוח. מתאים לכל האנשים שמעוניינים לגעת בתחום ההשקעות.
  • תיק השקעות שותף

    • תיק השקעות עם הכנסה שוטפת המותאם לצרכי הלקוח , גילו מטרותיו ומצבו הכלכלי. התיק מורכב ממוצרים פיננסים מהארץ ומחו"ל בפיזור מתאים ולפי רמת הכנסה ורמת סיכון שהלקוח יגדיר. תיק השקעות זה מאפשר ללקוח לקבל הכנסה שותפת מידי חודש , אולם הסיכון בתיק השקעות מסוג זה הוא גבוה יחסית ומתאים לצעירים .