INVEST - מדריך השקעות

הקמת קרן גידור

מינוף פיננסי ומכירות בחסר (שורט), הם שני עקרונות העומדים בבסיסן של אסטרטגיות השקעה רבות, בהן נעשה שימוש בקרנות גידור. קצרה היריעה מלהכיל את כל אותן אסטרטגיות המשומשות בידי מנהלי הקרנות, מה גם שמדובר בתחום דינמי המתחדש כל הזמן, אולם, הקו המנחה באפיק השקעה ייחודי זה הוא יצירת רווח בכל מצב שוק. זה, אגב, מקור השם: הקרן אמורה להיות 'מגודרת', מוגנת, מפני הפסדים.

מאחר שאין אלמנט של הימור המסתמך רק על מגמות השוק, עוסקים המומחים בתחום באיתור תמידי דווקא של כשלים או של עיוותים בהתנהלות גורמים בשוק. ממצאים כאלה מספקים את האפשרות לעסקאות אשר כוללות את המכירות בחסר, ואת בניית תכנית המסחר שתניב רווחים ותימנע מהפסד אפשרי, מצב שהוא בהחלט מקובל בפרקי זמן מסוימים, באפיקים אחרים של השקעה.

האלמנטים המשמשים נגד כיוון השוק לא מגיעים בדרך כלל, באופן טבעי, לרמות רווח גבוהות. לכן השקעות בקרן הגידור נפוצות יותר בתקופות ארוכות של שווקים בהפסד. בתקופות של פריחה, הן הופכות פחות פופולריות. לא רק בגין הרווחים הנמוכים, יחסית, אלא בעיקר בשל תנאי הסף הנוקשים הנדרשים מהמשקיעים.

מינימום ההשקעה הנדרשת תכיל בדרך כלל מספר בן שש ספרות לפחות. יש גם הדורשים השקעה התחלתית של מיליון דולר. שכר הטרחה הינו אחוז גבוה מהרווחים. המספר משתנה מאוד מקרן לקרן, אך מדובר בעשרות אחוזים. בשל אורכי הפעילות במתח רווחים נמוך, תשתמש בדרך כלל קרן גידור באשראי גדול כדי למנף השקעות ולמקסם רווחים. הנועזות שבהן יכולות לנקוט אף מינוף הגבוה פי חמישים מכלל ההון המושקע בפועל. מדיניות זו, משתלבת לרוב בפעילות פיננסית מצליחה. אולם כשאסטרטגיה נכשלת, זהו גורם הנזק הכלכלי המרכזי, אשר תוצאתו הינה נפילה כואבת. אין, כנראה, לא אדם ולא מחשב, שיכול תמיד ללהיות מוכן ומגן בפני כל סיטואציה אפשרית.

המנהלים של כל קרן ישאפו להציג לקהל המשקיעים הפוטנציאליים את המידה הרבה ביותר של חוסן, והתנהלות שבמבחן התוצאה הינה נעדרת סיכונים. ככאלה, עשויות קרנות הגידור להוות כלי כלכלי ממתן בשוקי המסחר, אשר מאזן במידת מה הפסדים גורפים. יש להניח שזו אחת הסיבות לעובדה שבמשך שנים רבות התנהלו הקרנות עם רמה נמוכה של פיקוח.

אולם לאחר מספר שבירות שיא של נפילות ותשואות שליליות החלו רשויות רבות בעולם המערבי לאכוף רמות שונות של פיקוח. נושאת הדגל היא כנראה ארצות הברית, אשר משקיעיה ספגו מספר התרסקויות של קרנות. תוצאתן של אלה היתה קשה, והשפעתן על המסחר כולו, ועל המשקיעים שהפסידו את הונם, היתה דרמטית.

  • השקעה סולידית

    • תיק השקעות סולידי , כלומר ללא סיכון גבוה , מתיק השקעות זה הרוחים או הפסדים הם מינימאלים - מתאים במיוחד למשפחות ואנשים מבוגרים שרוצים הכנסה צדדית . ניתן לבחור גם תיק השקעות ללא מניות .
  • השקעה במניות

    • תיק השקעות ממניות בלבד מהארץ ומחו"ל בפיזור גלובלי לפי רמות סיכון שיגדיר הלקוח. מתאים לכל האנשים שמעוניינים לגעת בתחום ההשקעות.
  • תיק השקעות שותף

    • תיק השקעות עם הכנסה שוטפת המותאם לצרכי הלקוח , גילו מטרותיו ומצבו הכלכלי. התיק מורכב ממוצרים פיננסים מהארץ ומחו"ל בפיזור מתאים ולפי רמת הכנסה ורמת סיכון שהלקוח יגדיר. תיק השקעות זה מאפשר ללקוח לקבל הכנסה שותפת מידי חודש , אולם הסיכון בתיק השקעות מסוג זה הוא גבוה יחסית ומתאים לצעירים .