INVEST - מדריך השקעות

להיפרד מנכס של דורי דורות

חיינו דינמיים ורצופים תהליכים של התחלה ושינוי, ולצידם תהליכים של פרידה. אנו נפרדים לאורך חיינו מתקוות ומחלומות שונים, מכרים וחברים, בני זוג (במקרה של פרידה או גירושין), בני משפחה אהובים שהלכו לעולמם, ולעתים נאלצים להיפרד גם מנכסים המצויים ברשותנו או ברשות קרובינו מדורי דורות. האם יש דרך להיערך למכירה של נכס הקיים ברשות המשפחה שנים ארוכות? האם ניתן לכמת את ערכו הרגשי של הנכס בעת חישוב מחיר המכירה שלו? וכיצד ניתן להיפרד מבלי לשקוע באבל מתמשך? לפניכם סקירה אודות הנושא הייחודי והרגיש הזה.

באילו מקרים מתרחשת פרידה מנכס של דורי דורות?

נכס של דורי דורות הינו בדרך כלל נכס העובר בירושה במשפחה, והינו בעל ערך סנטימנטלי רב, מעבר לערכו הכספי. מכירת נכס שכזה כרוכה בדרך כלל בלבטים רבים, התחבטויות, תהיות, דחיות ואף רגשות של חרטה ואשמה: האם אהיה אני, המוכר, זה שקוטע את השושלת המשפחתית, את רצף האחזקה ו/או המגורים בנכס? נכס משפחתי שכזה עשוי להיות מגרש אדמה למכירה, קרקע חקלאית, בית עם משק במושב חקלאי, דירה, מחסן, בית דירות ועוד. פרידה מנכס שאחזקתו ממושכת ונמשכת דורות מתרחשת בדרך כלל על רקע אירועי פטירה של בני משפחה קרובים, על רקע היקלעות למשבר או מצוקה כלכלית או על רקע ריבים בין אחים, שותפים או בני משפחה באשר לחלוקת ירושה. כמובן שלעתים ההחלטה למכור נכס שכזה הינה החלטה מושכלת, הנעשית בהסכמה, ועל רקע של רצון להתייתר מן הנכס ומן העול הכרוך באחזקתו, לצד הרצון להרוויח את דמי מכירתו.

האם הערך הרגשי נכלל במחיר הנכס?

לכל נכס, מוצר או שירות נקבע מחיר ריאלי שהינו תוצאת שקלול של מרכיבים וגורמים שונים, וזהו מחיר הקרוי גם "מחיר השוק", בו הנכס צפוי להימכר. לעומת זאת, קיימים נכסים או מוצרים שהינם בעלי ערך נוסף, שאותו ניתן לכנות ערך רגשי. ספר תנ"ך שהודפס בהדפסה המונית וניתן לאבי המשפחה בעת שסיים טירונות עשוי להיות בעל ערך רגשי רב מספר תנ"ך פשוט שנקנה ברשת חנויות ספרים, ומצד שני, הוא עשוי להיות בעל ערך פחות מספר תנ"ך שנכתב ידנית על ידי סופר סת"ם, הובא מאחת מתפוצות ישראל בעת העלייה לארץ ועובר במשפחה כבר מאות שנים. הדבר נכון גם לגבי נכס נדל"ני, ולעתים הערך הרגשי כה רב, עד שקשה להביעו או לכמתו במחיר. כך למשל, אם מדובר בבית ילדות, במשק חקלאי של סב וסבתא שהיו ממקימי המושב או בבית מגורים שאחד מאבות המשפחה היה שותף בתכנונו ובבנייתו. במקרים מיוחדים שכאלו ניתן לכלול, ולו באורח סמלי, את ערכו הרגשי של הנכס במחיר המכירה, וזאת על מנת לגלם את החשיבות והמשמעות שיש לו בעיניכם. בנוסף, אם מדובר בנכס בעל ערך היסטורי, הקשור למשל בראשית ההתיישבות, הרי שלערך הרגשי יש מחיר, וראוי שיהא מגולם במחיר השוק.

להיפרד מבלי לשקוע בדיכאון ובאבל מתמשכים

פרידה מנכס שכזה מתרחשת בדרך כלל על רקע של תהליכי פרידה נוספים - מאדם - פעמים רבות הורה או זוג הורים, מבן או בת זוג שהנכס עבר במשפחתו בירושה - לרוב לאחר שנפטר, ולעתים מעורבים בפרידה גם תהליכים רגשיים הקשורים באיסוף זיכרונות, בירור, חלוקת ירושה, כעסים ומטעני עבר. את מהלך הפרידה מומלץ ללוות בתכנית בת שלבים מוגדרים ולוח זמנים מפורש, שיסייעו להקל על העומס הרגשי, ויאפשרו היערכות ו"הכנה נפשית". ערכו סיור פרידה, דאגו לצלם פינות ולהנציח את המקום, שמרו לעצמכם חפץ, תמונה או מזכרת אחרת כלשהי בעלת ערך (אפילו עץ או שיח אהוב אותו ניתן להעתיק לחצר ביתכם) והשתדלו להגיע להסכמה ולמיצוי של תהליכים משפחתיים רגישים על הצד הטוב ביותר, כיוון שגם לאחר שהנכס נמכר, המשפחה עדיין נשארת. ולבסוף, כדאי לזכור כי הפרידה הינה פרידה מנכס מקרקעין, כלומר ממהות גשמית, אך המהות הרוחנית, הקשר, הזיכרונות והחיבור המיוחד שלכם לנכס - את כל אלו ניתן לשמור ולנצור בלבכם לתמיד.