INVEST - מדריך השקעות עם לב חם

עסקת נדל"ן- לא חוסכים במביני דבר

תחום הנדל"ן הינו תחום סבוך ומורכב שמומחיות בו נרכשת לאורך שנים. אף בקרב עורכי דין מקובל כי אלה שאינם עוסקים בתחום המקרקעין יזהרו ויירתעו מלתת ייעוץ בתחום זה בשל מורכבותו. ידע ומידע רבים ככל שיהיו בידיו של המבקש לבצע את העסקה או בא כוחו, יביאו לביצוע עסקה טובה יותר, וחשוב לא פחות- ימנעו התרחשותה של "תאונה משפטית" אפשרית.

פעמים רבות, אנשים נוטים להקל ראש בעסקאות נדל"ן "פשוטות", ולחסוך בעלויות דווקא במקומות שאסור לחסוך בהם, כמו למשל, בשכירת שירותיו המקצועיים של עורך דין נדל"ן.  "חיסכון" זה עשוי לעלות ביוקר, כמו במקרה המוכר של פרשת "חפציבה", כשרוכשים שהשקיעו ממיטב כספם ונטלו משכנתאות לרוב, נותרו לבסוף ללא בית, ללא בטחונות וללא הכסף ששילמו.

קיימים מספר שיקולים ותמרורי אזהרה שעל כל מבצע עסקת נדל"ן לשים לב אליהם, לרבות ההחלטות שצריכות להיקבע בטרם כניסה לביצוע העסקה. במקרה של היקשרות דרך מתווך יש לדאוג כי הסכם התיווך עימו לא יהיה מקפח אלא מתחשב והוגן. יש לוודא שאין התחייבות לבלעדיות לאותו מתווך מבלי שיש צורך בכך. מומלץ לשאול את המתווך אילו פעולות תיווך בכוונתו לבצע ולדאוג שתהיינה מתועדות בהסכם התיווך. התשלום לאותו מתווך יתבצע אך ורק לאחר ביצוע העסקה. לגבי הנכס עצמו- יש לבצע בדיקה מקיפה של מצבו הפיסי של הנכס. הערכה עם שמאי מקרקעין לגבי ערך הנכס תעזור לקבל תמונת מצב מדויקת. רצוי מאד לבדוק את המצב המשפטי של הנכס ומי בעל הזכויות, כמו כן יש לוודא שהנכס בנוי על פי היתר בניה.

"ד מקרקעין ונדל"ן. רצוי אף לבחור את אותו עו"ד לפי האזור בו הוא עובד, לדוגמא, במקרה של עסקת נדל"ן באזור חיפה והסביבה יש להיוועץ בעורך דין בחיפה. באזור הגליל וקריית שמונה, יש להיוועץ בעורך דין בצפון

שיתופי פעולה :