INVEST - מדריך השקעות

ניהול עסקי וניהול כספים בעסקים קטנים ובינוניים

מאת: גדעון מלכי

הניהול ככח מניע

ניהול יעיל הוא שילוב מאוזן של כישורי מנהיגות ויכולות תכנון, ארגון, והפעלה. הצורך בכישורי ניהול גדל בהתאמה ככל שהארגון מורכב וגדול יותר. ניהול טוב וממוקד יודע לעשות אבחנות חדות בין עיקר לתפל, להסיר רעשים מעכבים בהתנהלות העסקית השוטפת, ולרתום את כלל המשאבים - משאבי ייצור, ומשאבי אנוש לטובת המטרות העסקיות של הארגון. חוק כלכלי בסיסי ביותר, חוק התפוקה השולית הפוחתת, מדגיש את הירידה בתפוקה, בעטייה של הפרעה של גורמי ייצור אחד למשנהו. כך גם בהתנהלות היום - יומית של עסקים, ליקוי באיזונים תפעוליים, פיננסיים, ואחרים ככל שיהיו, מקטין יעילות, תפוקה, ועשוי לגרום להפסדים כספיים.

גורם הניהול בעסקים קטנים ובינוניים

חשיבותו של גורם הניהול אינה פוחתת כאשר מדובר בעסקים קטנים ובינוניים. עם זאת, בהיותי בעל חברה העוסקת בניהול עסקי וניהול כספים, אני מוצא חוסר תשומת לב מצידם של יזמים ובעלי עסקים קטנים ובינוניים לתחום הניהול. רבים העסקים הפועלים מכח האינרציה, ולא מתוך תכנון עסקי, ארגון, ומחשבה תחילה. יתרה מכך, יזמים ובעלי עסקים לוקים באבחנה בין ידע מקצועי וטכנולוגי ייחודי וכישורים מסחריים, לכישורי ניהול עסקי פיננסי מקצועי. כך קורה, שיזם מוכשר החותר לתרגם כישרון וידע מקצועי לפעילות עסקית, אינו מצליח למנף את הפוטנציאל לידי מעשה, ומשקיע הון ועבודה, ללא תוצאה עסקית ראויה.
עסק נדרש לסדרת פעילויות בהן:פיתוח, שיווק, מכירות, כוח אדם, תפעול, וניהול פיננסי שוטף יום - יומי של פעולותיו. ההתמקצעות בתחומים השונים אינה מאפשרת לטפל בכל נושא ברמה לה הוא נדרש. ככל שהחברה מתפתחת, כך גם האתגרים העסקיים, הפיננסים והניהוליים הופכים מורכבים ‏יותר. חוכמתו של בעל עסק היא ביכולתו להכיר בסגולותיו המקצועיות והטכניות, ולשלב עם התרחבות הפעילות העסקית, ניהול עסקי ופיננסי מקצועי בעולם התוכן של עסקיו, במטרה לקדם את המעבר משלב יזמות, פיתוח מוצר / שירות, לניהול חברה עסקית, המתרגמת יזמות לזרם מזומנים. לא פעם שאני נשכר לסייע לחברות, אני מזהה נקודת תורפה בניסיונו של היזם לבצע תפקידי ניהול או פיננסים שאין הוא בקיא בהם, שגיאות קריטיות השוחקות את היתרון המקצועי והטכנולוגי בשוק בו הוא פועל, וגורעות מביצועי החברה את מה שנחשב כפוטנציאל עסקי. יתרונו היחסי של היזם לצד ניהול עסקי ופיננסי מקצועי, מאפשר התמודדות יעילה וקלה יחסית, עם האתגרים להם נדרש העסק, ועל אחת כמה וכמה חברה במצב משבר.

נקודות חשובות למחשבה ולמעשה!

חובתו של יזם ומנהל להצדיק את המורכבות והעלויות הכרוכות בהפעלת עסק. ייעודו של עסק הוא במינוף השקעה של הון, ידע מקצועי ועבודה, לרווח כלכלי. הכדאיות הכלכלית בהפעלת עסק מותנית ברווח נקי, המשקף תשואה הגדולה מאפיקי השקעה אלטרנטיביים.
המכירה היא אמצעי. הרווח הוא המטרה. רווח הוא תוצר של ניהול עסקי תפעולי ופיננסי נכון ויעיל.
פער בין מצב עסקי לפוטנציאל לא ממומש הוא בעיית ניהול, שתוצאתה שחיקה של יתרונות תפעוליים ומסחריים.
ניהול עסק ללא ניהול ותכנון פיננסי מקצועי, עשוי לייבש את קופת המזומנים, למרות מהלכים עסקיים נכונים.

לסיכום: התמקד ביתרון היחסי המקצועי שלך. השקע במשאבי ניהול עסקי וניהול כספים מקצועי. שילוב כישורים מסחריים ומקצועיים בכישורי ניהול עסקי ופיננסי הוא תנאי מוכח להצלחה עסקית.

על הכותב:

גדעון מלכי הינו מומחה לניהול עסקי וניהול כספים. מנכ"ל חברת מרחבים פיננסים בע"מ, העוסקת בניהול עסקי וניהול כספים מקצועי בחברות קטנות, בינוניות, וחברות סטארטאפ.

www.letitbiz.co.il