INVEST - מדריך השקעות

חשיבות מחשבון משכנתא ומחשבון ביטוח משכנתא

כותב המאמר: קובי חבר, מנכ"ל "KH ייעוץ משכנתאות"

מחשבוני משכנתא

שני מחשבוני משכנתא שונים בתכלית מסייעים מאוד ללווה משכנתא בחישוב ההוצאות החודשיות לאורך תקופת המשכנתא: א) מחשבון משכנתא ב) מחשבון ביטוח משכנתא:

מחשבון משכנתא

אחד הכלים החשובים ביותר בלקיחת משכנתא הוא מחשבון משכנתא. מחשבון משכנתא נועד לסייע ללווה משכנתא בהחלטות החשובות ביותר בתכנון ולקיחת משכנתא. שימוש נכון במחשבון משכנתא יקל על הלווה בבחירת תמהיל משכנתא הנכון הנותן לו משכנתא אידיאלית לצרכיו האישיים ובכך לחסוך לו עשרות ואף מאות אלפי שקלים לאורך כל תקופת המשכנתא. הבנת כלי פשוט זה היא קריטית מבחינת לווה המשכנתא בעיקר ללווה הלוקח את המשכנתא בכוחות עצמו ולא נעזר בסיועו של יועץ משכנתאות בתשלום.
מחשבון משכנתא עוזר להחליט על כדאיות מסלולי משכנתא השונים והשפעת אחוז ריבית משכנתא וההצמדה השנתיים על תשלומי הריבית וגובה החזר המשכנתא החודשי, שני סעיפים שהם מהותיים ביותר בהחלטות החשובות לחיסכון מירבי והקלה בתזרים הכספי השוטף שמושפע מהחזר המשכנתא החודשי.

על מנת להבין טוב יותר את מחשבון משכנתא מומלץ להכניס מספר נתונים בסיסיים בטבלה שבו וללחוץ על "חשב" ולהסתכל על התוצאות שיתקבלו. בשלב שני לשנות נתון או שניים בלבד ולראות את השינוי בתוצאות.

לכניסה למחשבון משכנתא: מחשבון משכנתא

  מחשבון משכנתא מציג ללווה בפשטות מספר נתונים מאוד חשובים כגון:
 • מס' תשלום חודשי מ – 1 עד החודש האחרון של המשכנתא
 • סה"כ תשלום משכנתא חודשי
 • תשלום ריבית משכנתא חודשית
 • תשלום קרן משכנתא חודשי
 • יתרת קרן משכנתא בכל נקודה זמן לאורך כל תקופת המשכנתא
 • חתך נתונים מצטברים של הסעיפים הנ"ל לתקופות מסוימות לפי הצורך נניח לכל שנה, שנתיים וכד'
 • סה"כ ריבית רב שנתית שתשולם לאורך כל תקופת המשכנתא
 • סה"כ קרן עם ההצמדה רב שנתית שתשולם לאורך כל תקופת המשכנתא
 • סה"כ החזר חודשי מצטבר לאורך כל תקופת ההצמדה
  מחשבון המשכנתא מאפשר ללווה לעשות סימולציית הלוואה בתנאי שונים והוא יכול לשנות את תנאי ההלוואה בסעיפים האלו:
 • שינוי סכום קרן ההלוואה
 • שנוי תקופת ההלוואה בחודשים
 • שינוי גובה הריבית השנתית
 • צמוד או לא צמוד (שיטת פריים)
 • מדד חודשי ממוצע באחוזים (אחוז שנתי לחלק ל – 12)
 • שיטת חישוב הריבית בשפיצר או בקרן שווה

מחשבון ביטוח משכנתא

כלי חשוב בלקיחת משכנתא הוא מחשבון ביטוח משכנתא. המחשבון מסביר כיצד מחשבים את פרמיית פוליסת ביטוח המבנה, ביטוח החיים וביטוח אשראי EMI. הגולש ע"י שימוש במחשבון ביטוח משכנתא יכול לקבל הערכה ראשונית לגובה הפרמיות הביטוח הבסיסיות שיצטרך לשלם ברמה חודשית בלקיחת המשכנתא. לכניסה למחשבון ביטוח משכנתא: מחשבון ביטוח משכנתא

בלקיחת משכנתא הבנק למשכנתאות מחייב את הלווה לעשות ביטוח מבנה וביטוח חיים ולשעבד הפוליסה (מוטב יחיד בלתי חוזר) לטובת הבנק. במקרה של מימון משכנתא גבוה על ידי הבנק, הבנק מחייב את הלווה לעשות ביטוח אשראי מחברת EMI.
ביטוח משכנתא היא הוצאה כספית נוספת שלווה משכנתא חייב לשלם חודשית לאורך כל תקופת ההלוואה. ביטוח מבנה הוא יחסית מאוד זול, ביטוח חיים מתייקר ככל שהגיל עולה, עישון סיגריות, עליית סכנת הפטירה וכד'. ביטוח משכנתא היקר בד"כ הוא ביטוח האשראי של חברת EMI במקרה שהלווה לוקח משכנתא יחסית מאוד גבוהה כחלק משווי הנכס הנרכש. הוצאות הביטוח לאורך עשרות שנות משכנתא יכולות להגיע לפרמיות של עשרות אלפי שקלים ולכן חשוב שלווה משכנתא ייקח בחשבון הוצאה חודשית זאת בחישובי כדאיות המשכנתא וגובה ההחזר החודשי.
מומלץ ללווה לקחת תוספות לביטוח מבנה כמו למשל לצנרת, ביטוח צד ג' ושבר כלים סניטרים. למען כסוי נאות למקרה אירוע ביטוחי שלא מכוסה בפוליסת ביטוח מבנה הבסיסית הנדרשת עבור משכנתא. כמו כן אפשר להוסיף את ביטוח תכולת הדירה.
מומלץ ללווה משכנתא לקחת גם תוספות לביטוח החיים הבסיסי למשכנתא הנדרש במקרה של פטירה לכיסוי החוב לבנק. תוספות נוספות לביטוח חיים כגון נגד: מחלה, איבוד כושר עבודה, פיטורין וכד' לקרות אירועים ביטוחיים הלא מכוסים בביטוח חיים בסיסי למשכנתא.